رها محسنی کرمانشاهی

متولد 1339 خورشیدی

محل تولد : ایران – کرمانشاه

رشته هنری : نقاشی

 

سابقه فعالیت هنری :

از سال 1353 تا کنون بیش از 70 نمایشگاه انفرادی و جمعی در ایران و خارج از کشور داشته اند .


بر پایی نمایشگاههای:

1) نمایشگاه انفرادی نگارخانه سبز ، تهران (1372)

2) نمایشگاه انفرادی در گالری کمال الملک ، تهران (1382،1380،1376،1374،1373)

3) نمایشگاه انفرادی نگارخانه برگ ، تهران (1375)

4) نمایشگاه انفرادی در موزه هنرهای زیبا ، تهران (1380،1378،1375)

5) شرکت در سه دوره دو سالانه نقاشان ا یران ، موزه هنرهای معاصر تهران (1374،1372،1370)

6) نمایشگاه گروهی (پیروان کمال الملک) موزه هنرهای معاصر تهران (1379)

7) نمایشگاه انفرادی در موزه ملل سعد آباد ، کاخ ملت ، تهران (1379)

8)نمایشگاه انفرادی در گالری کورت یارد دبی (1383،1382،1381،1380،1379،1378)

9) نمایشگاه انفرادی گالری شیث ، تهران( 1377،1378)

10) نمایشگاه انفرادی نگارخانه لاله ، تهران (1377)

11) نمایشگاه گروهی گالری نقش جهان ، تهران (1379)

12) نمایشگاه انفرادی ملبورن ، استرالیا (1379)

13) نمایشگاه انفرادی گالریا ، شارجه (1383)

14) نمایشگاه انفرادی در مجمع الثقافی ، ابوظبی ، (1383)

15) نمایشگاه انفرادی گالری بوشهری ، کویت (1383)

16) نمایشگاه انفرادی باشگاه ایرانیها ، دبی (1382)

17) نمایشگاه انفرادی گالری توتال آرت ، دبی (اسفند 1384، آذر 1387، بهمن 1389)

18) نمایشگاه ا نفرادی گالری شیرین و فرهاد ، تهران (آبان 1385)

19) نمایشگاه انفرادی و هنرجویان نگارخانه مینا رزازی تهران (بهمن 1385)

20) نمایشگاه انفرادی نگارخانه میر علی تبریزی – تبریز (اسفند 1386)

21) نمایشگاه ا نفرادی بزرگداشت استاد صنعتی – موزه هنرهای معاصر کرمان – (مرداد 1387)

22) نمایشگاه انفرادی نگارخانه آپادانا – اصفهان (مهر 1387، اردیبهشت 1389، آبان 1390، اردیبهشت 1392)

23) نمایشگاه انفرادی فرهنگسرای کومش – سمنان (اسفند 1387)

24) نمایشگاه انفرادی موزه هنرهای معاصر – اصفهان (فروردین 1388)

25) نمایشگاه انفرادی نگارخانه ماندگار – اراک ( اردیبهشت 1388)

26) نمایشگاه انفرادی در فرهنگستان هنر- تهران (دی1388)

27) نمایشگاه گروهی- اردبیل (اسفند 88)

28) نمایشگاه گروهی با هنرجویان در نگارخانه علی اکبر یاسمی- تیریز (مهر 1389)

29) نمایشگاه گروهی در نگارخانه ملکشاهی- تهران (خرداد 1390)

30) نمایشگاه انفرادی در گالری نار- تهران (مهر1390)

31) نمایشگاه انفرادی در گالری زاویه- تهران (اسفند1390)

32) نمایشگاه انفرادی در نگارخانه سبحان- تهران ( تیر 1392)

33) نمایشگاه انفرادی در گالری ساربان- تهران ( آذر 1392)

34) نمایشگاه انفرادی در فرهنگسرای نیاوران – تهران آذرماه 1393
35) نمایشگاه انفرادی در گالری آپادانا _ اصفهان . اسفند 1393 کسب عنوان وجایزه

 دیپلم افتخار در هنرهای تجسمی ، تبریز (1366)

 نقاش برگزیده و برنده قلم موی طلائی در سومین نمایشگاه دو سالانه موزه هنرهای معاصر ، تهران (1374)کتابهای چاپ شده

شش جلد از مجموعه آثار محسنی کرمانشاهی انتشار یافته است .

همچنین یک جلد کتاب آموزش رنگ روغن به چاپ رسیده است.