سمفونی رنگ ها

سالیان بسیار است که به عنوان یک هنرمند، علاقه و شوق خود را در تصویر سازی از منظره و طبیعت یافته ام و داستان مجموعه سمفونی رنگ ها (سنگ ها) نیز از همین موضوع آغاز می شود. بنا به پیشه سالیان که در فصول و شرایط جوی مختلف برای یافتن موضوع به اقصی نقاط طبیعی سفر می کنم، روزی در کوه های البرز، در شمال تهران در حال عکاسی بودم. با دوربین خود از دره ها و رودخانه ها عبور می کردم که بستر رودخانه ای در پیش پای من توجه مرا به خود جلب کرد.رنگ ها، فرم ها و ریتم و تقسیمات سنگ های کف رودخانه در پس آب زلال چنان پر جذبه و زیبا بود که من را وادار به توقف کرد. بیشتر دقت کردم و این بار سعی کردم با دید نقاشی و با نگاهی نو سنگ ریزه ها را بررسی کنم. گاهی با دوربین و گاهی هم با دست قاب های مختلفی از منظره پیش پای خود را تحلیل کردم و در زمانی کوتاه نگاه و برداشت من از این موضوع به ظاهر پیش پا افتاده اساسا دگرگون شد. شوق کشف این پنجره جدید به طبیعت چنان در درونم جوشیدن گرفت که به کل عکاسی از منظره را به وقت دیگر موکول کردم و در جستجوی سنگ های رنگی، گل سنگ ها و رگه های رنگارنگ صخره ها در قاب هایی از فاصله نزدیک بر آمدم. مجموعه سمفونی رنگ ها ماه عسل همین آشنایی با دنیای جدیدی از طبیعت است که پیش از آن از نظرم دور مانده بود. این مجموعه شامل چهل اثر است که در طول چهار سال به تصویر در آمدند و در نهایت در سال 1393 در نمایشگاهی تحت عنوان سمفونی رنگ ها یا همان سنگ ها در فرهنگسرای نیاوران تهران نمایش داده شدند.